Tulosta

Varausehdot

Sopimusosapuolet
Vuokraaja Sakari Lahdelma on VillaLuotikan 100 % omistaja. Henkilö jonka nimissä varaus tehdään ( varaaja ), on toinen sopimusosapuoli, joka on vastuussa vuokraajan sitoumuksista, sopimusehtojen noudattanisesta ja taloudellisista tai muista vahingoista joita vierailijat aiheuttavat koko vierailijaryhmän puolesta, olipa vahingon aiheuttaja kuka tahansa ryhmästä. Varaaja sitoutuu korvaamaan jälkikäteen vahingot jotka ilmenevät vuokralaisten lähdettyä.

Varausehtojen voimaanastuminen
Varauslomakkeella varaaja ilmoittaa tutustuneensa näihin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne. Ehdot ovat myös liitteenä tilausvahvistuksella. Ne sitovat molempia osapuolia heti kun tilausvahvistus/lasku on lähetetty.

Maksujen suorittaminen
Varattaessa maksetaan viikon sisällä varauksen vahvistamisesta 25 % vuokrasta. Jos suoritusta ei tehdä, Luotikka peruuttaa varauksen ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Varausmaksun voi tehdä samantien varaussivustolla avautuvalla PayPal-linkillä. Heti tehty PayPal maksu hyvitetään laskulla. Asiakas saa välittömän vahvisteen jolla on myös PayPal-linkki myöhempiä maksuja varten. Lopullisella tilausvahvistuksella ovat ohjeet pankkisiirrolla maksamiseen. Luottokorttimaksut tulee suorittaa PayPalin vierastoiminnossa.
Normaalisti vuokran loppumaksu  ( 75 % ) ja muut tilatut palvelut maksetaan 4 viikkoa ennen saapumista. Jos varauksen suorittamishetkellä on vähemmän kuin 4 viikkoa saapumiseen, tulee kaikki maksut maksaa kerralla, viikon kuluessa siitä kun lasku on lähetetty. Jos loppumaksua ei suoriteta , Luotikka peruuttaa varauksen. Jos varaus on pitemmäksi kuin 2 viikon jaksoksi, tulee varausmaksua maksaa 50 %.

Varausmaksut peruuttamistapauksessa

Jos varaus perutaan mistä tahansa syystä, suoritettuja maksuja ei pääsääntöisesti asiakkaalle palauteta. Kuitenkin jos varaus peruuntuu sairaustapauksen tai juridisen esteen johdosta niin myöhään että loppumaksu on jo maksettu, on asiakkaalla oikeus vuokran loppumaksun  ( 75 % ) ja muiden tilattujen palveluiden hinnan palautukseen mutta vain jos Luotikalle toimitetaan lääkärintodistus tai muu esim. viranomaisen antama todistus esteestä.

Jos asiakas on tehnyt peruutuksen ja esittänyt esteestä todistuksen, luetaan suoritettu varausmaksukin hänen hyväkseen siinä tapauksessa että asiakas tekee uuden varauksen. Uudenkin varauksen peruuntuessa varusmaksun hyvitys jää toteutumatta.

Jos Luotikka joutuu peruuttamaan varauksen maksujen laiminlyönnin johdosta, annetaan peruutus sähköpostilla. Se astuu voimaan vuorokautta myöhemmin, jolloin periodi tulee varauskelpoiseksi muille asiakkaille. Tuon vuorokauden aikana asiakas voi korjata laiminlyönnin.

Force Majeure
Luotikalla on oikeus peruuttaa varaus ainoastaan force majeure-tapauksessa. Sellaisia ovat esim. talon vesivahinko, tulipalo, vandalismi tai muu pakottava este. Tällöin kaikki asiakkaan suorittamat maksut palautetaan ja asiakkaalle annetaan 20 % alennus uudesta varauksesta aikana jolloin este on poistunut ( jos asiakas haluaa uuden varauksen ).
Luotikka ilmoittaa peruutuksesta sähköpostilla ja puhelimitse heti esteen ilmaannuttua.
Luotikka ei ole millään muulla tavoin korvausvelvollinen peruutuksen asiakkaalle aiheuttamisesta kustannuksista. Varaajalle suositellaan matkavakuutuksen ottamista force majeurin varalta.

Vuokraperiodi
Pääsääntöisesti varausyksikkö on viikko. Samalla voi varata useammankin viikon. Luotikka tarjoaa useamman viikon varaajalle alennusta jos varaus ei ole kesäkuukausina ( kesäk-elok ) eikä juhlapyhien yhteydessä.

Vuokraviikko alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy perjantaina klo 12 , jolloin huoneiston on oltava vapaa tarkistukseen, varastotäydennyksiin ja loppusiivoukseen  ennen seuraavien asiakkaiden saapumista.

Muina kuin kesäkuukausina ja hinnastossa eriteltyinä aikoina voidaan ottaa päivävarauksia ( 2 pv minimiaika ) ja viikonloppuvarauksia. Järjestelmässä on päivävarausvaraustoiminto.Pitkistä viikonlopuista annetaan alennusta.

Varauksen tekotapa
Luotikka pyrkii siihen että kaikki varaukset tehdään on-line järjestelmässä. Prosessi etenee seuraavasti:
1 Asiakas kirjaa tilauksen kotisivun varaustoiminnossa ja saa välittömän tietokoneen lähettämän varausvahvistuksen. Varatun periodin statukseksi tulee " pending ". Päällekäistä varausta ei nyt voida tehdä.

2 Luotikan käsiteltyä tilauksen lähetetään lasku ja lopullinen tilausvahvistus. Statukseksi tulee " confirmed " ja varaus sitoo Luotikkaa
3 Jos varaus- ja loppumaksu suoritetaan eräpäiviin mennessä, varaus pysyy voimassa. Muussa tapauksessa se peruutetaan.
Jos asiakas suorittaa varauksen vapaamuotoisella sähköpostilla jossa on tarvittava informaatio, Varaukselle annetaan " pending " status manuaalisessa käsittelyssä.
Jos varaus suoritetaan puhelimitse, poistaa Luotikka heti varatun viikon vapaiden viikkojen statuksesta. Kirjallinen loppuilmoitus antaa varaukselle " pending " statuksen. Tilaus kuitenkin vahvistetaan lopullisesti kun varausmaksu on vastaanotettu.
Varaukset hyväksytään tulojärjestyksessä.Lopullinen hyväksyminen tehdään manuaalisesti koska varauksia saattaa tulla samanaikaisesti eri menetelmillä. Varauksen lopullinen hyväksyminen edellyttää että varajaalla on sähköpostiosoite, kotiosoite
ja puhelinnumero (mahdollista yhteydenottoa varten ), ja että tiedot ovat verifioitavissa. Sellaisia varauksia ei hyväksytä joissa erääntyvä maksu ei käytännössä ehdi Villa Luotikan tilille ennen asiakkaan saapumista edeltävänä päivänä.

Vierailuaikaan liittyviä asioita

  1. Vierailija sitoutuu olemaan tuomatta minkäänlaisia kotieläimiä kiinteistölle
  2. Tupakointi on kaikissa sisätiloissa ehdottomasti kielletty
  3. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan vahingoista omistajalle välittömästi. Tällöin korvauksesta voidaan   sopia paikanpäällä. Muutoin hankitaan ulkopuolinen arvio ja sen kustannuskin veloitetaan asiakkaalta arvioidun vahinkosumman lisäksi.
  4. Jos avainta ei palauteta, lukot sarjoitetaan uudelleen ja hankitaan uudet avaimet. Tästä peritään asiakkaalta todellinen kustannus vähennettynä avaintalletusmaksulla.
  5. Jos vene on tilattu ja se katoaa ilman murtojälkiä, peritään uuden veneen hinta. Öisin vene on oltava lukittuna ja avain sisällä.
  6. Varaajan tulee ilmoittaa seurueen kokonaislukumäärä ( vuokra ei riipu siitä ). Maksimilukumäärä on suurelle lapsiperheelle 8, muutoin 7.
  7. Asiakkaan ei ole lupa tuoda lisämajoitustiloja kuten telttaa tai asuntovaunua
  8. Asiakas sitoutuu tutustumaan ohjeistuskansioon. Ohjeita on noudatettava. Ohjeet koskevat mm lämmitystä, ilmanvaihtoa, elektroniikkaa ja keittiövarusteita sekä jätteiden käsittelyä. Niille jotka eivät tilaa loppusiivousta, on siivousohjeet huvilaohjeissa. Asiakkaan tulee erikoisesti tutustua ympäristöön vesihazardien varalta jos pieniä lapsia on mukana. Läheinen metsä on varsin tiheä. Siellä kävelyä suositellaan vain aurinkoisella säällä jolloin takaisin osaa auringon mukaan.
  9. Jos varaaja tilasi liinavaatteet, ne ovat käytettävissä tilauksessa annetulle määrälle vierailijoita. Petejä ei sijata valmiiksi koska majoitusmahdollisuudet jättävät sijaa paikanpäällä tehtävään paikkojen valintaan. Tervetulokirjeellä selitetään liinavaatteiden sijainti. Tarvikkeet selvitetään talokirjasessa. WC-paperia ei tarvitse tuoda mukana, eikä ostaa lisää ( paitsi jos laatu ei tyydytä )
  10. Jos asiakas ei ole varannut loppusiivousta ja jättää sen tekemättä, perii Luotikka 50 % korotetun siivousmaksun jälkikäteen korvauksena siitä ettei siivoushenkilä ole varattu ajoissa. Oman siivouksen tulee olla yhtä perusteellinen kuin mikä asunnon kunto oli asiakkaan saapuessa. Siivousohjeet löytyvät ohjekansiosta.

Asiakkaiden tulee muistaa että järven rannassa äänet kuuluvat kauas. Musiikin soittaminen ulkona on kielletty. Hirsimajan lähistöllä on naapurikiinteistö. Majalla on noudatettava tavanomaista puheen äänentasoa. Mikäli näitä periaatteita ei noudateta, voidaan vuokrasuhde purkaa Luotikan toimesta.

Valitukset ja arvio
Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista ongelmista pikaisesti jotta korjaaviin toimiin voidaan ryhtyä. Muutoin Luotikka ei ole vastuussa niistä. Asiakkaalta toivotaan vierailun lopuksi arvio Luotikan tarjonnasta.

/